Montessori

Maria Montessoris tankar och pedagogik har tillsammans med Läroplanen för förskolan Lpfö 98 legat som grund för utformning av vår verksamhet.

Vi anser att Lpfö 98 och Maria Montessoris tankar stämmer väl överens med varandra och strävar åt samma mål. Montessoripedagogikens metod är utformad så att barnets samtliga sinnen ska få näring. Syftet är att utveckla barnets hela person vilket innebär fysisk, psykisk, intellektuell, social, känslomässig, demokratisk och kulturell stimulering.

"Föskolan ska sträva efter att varje barn...- utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer såsom lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama." (Lpfö 20 sidan 14).

Därför är det viktigt för oss att barnen får uppleva olika saker under sin förskolevistelse. Lek, musik, rörelse, skapande, bakning och orientering i närmiljön är självklara ingredienser i barnens vardag hos oss.

Maria Montessori lade stor vikt vid miljön och den var en viktig faktor i hennes metod. Hon beskrev denna mijlö som en närande plats för barnet och den skall vara uppbyggd så att den tillgodoser det behov barnet har för sitt självuppbyggande.

Samtidigt skall den hjälpa pedagogerna att se barnets personlighet och utveckling. Med det menas att den inte bara skall innehålla vad barnet behöver utan den måste också undanröja hinder för barnets utveckling. Redan småbarn från 2 år kan klara sig bra i en förberedd miljö som är skapad för dem.