Föräldrar

Förskolan Gåsen är ett föräldrakooperativ och en ekonomisk förening. Det betyder att man som förälder förväntas vara delaktig i sitt barns förskola och vissa delar av dess skötsel. Det betyder också att Gåsen ägs och drivs av föräldrarna gemensamt. Den dagliga och pedagogiska verksamheten lämnar vi med varm hand över till förskolechefen och pedagogerna. Föräldrarna driver däremot den ekonomiska föreningen.

Föräldrakooperativet Gåsens styrelse består av 7 föräldrar, fördelade på posterna ordförande, vice ordförande, kassör, vice kassör, personalansvarig, löneansvarig och sekreterare. Vid styrelsemöten deltar även förskolechefen. Varje år byts halva styrelsen ut så att kunskapsöverföring sker smidigt. Vanligen innehar varje familj en styrelsepost (på två år) under sin tid på Gåsen.

Utöver styrelseuppdrag har föräldrar tidsbegränsade förtroendeuppdrag som exempelvis hustomte, IT-, mat-, städ-, jour-, present-, gårds- och fastighetsansvarig. Två gånger om året är det storstädning av inomhusmiljön. Då samlas en representant från varje medlemsfamilj och gör vår förskola ren och fin. 

Vid pedagogers oplanerade frånvaro rycker föräldrar in som vikarier. För att täcka upp för detta har vi ett system där vi kvartalsvis skriver upp oss så att två familjer står som ”jour” varje dag. Då familjen har jour ska en förälder vara tillgänglig för att vid behov komma till förskolan. Att bli inkallad att joura händer relativt sällan, men när det väl behövs är det ett bra sätt att få insyn och vara delaktig i sitt barns vardag.

Pedagogerna bjuder också in oss föräldrar på föräldrafika, Lucia och på sommaravslutning i juni där barnen uppträder och vi alla har med oss något gott till buffébordet.

Vi familjer på Gåsen tycker att vara engagerad i sitt barns förskola, att ha insyn i verksamheten och att ha möjlighet att påverka är fantastiskt roligt. Att vara medlem i Föräldrakooperativet Gåsen innebär också gemenskap, glädje och nya vänner. Vi har en festkommitté som varje vår ordnar en årlig fest för föräldrar och pedagoger, samt under hösten en mamma- och en pappakväll där vi brukar bowla och gå ut och äta.

Välkomna till Gåsenfamiljen!